Обява

Фирма “ Хоризонт” САЩ ООД , с. Мечка , ул. „Цар Борис I” № 57

има инвестиционни намерения за изграждане на сграда със стаи за гости в 

землището на с. Мечка , общ. Иваново , обл. Русе в имот № 147002 .

За контакти